Trong xã hội toàn cầu hóa, hội nhập là điều không thể tránh khỏi. Việc tham gia các giao dịch cũng như dịch vụ quốc tế là tất yếu. Dĩ nhiên chính vì sự tất yếu đó mà bạn không thể nào bỏ qua việc tự khai và cập nhật thông tin cá nhân theo các mẫu khai quốc tế. Nếu bạn đã từng tham gia tạo một tài khoản quốc tế thì chắc hẳn không còn xa lạ với first name. Vậy first name là gì và điền thông tin ra sao.

First name là gì?

First name là gì, đó chính là tên của bạn. một số cách gọi khác là Given name hay Fore name. Tùy trong từng mẫu đơn mà bạn khai hay điền thông tin nó sẽ mang những tên gọi khác nhau. Việc của bạn là điền chính xác tên của mình vào đó. 

Cách điền first name vào thông tin cá nhân chính xác nhất
Cách điền first name vào thông tin cá nhân chính xác nhất

Tên của người Việt có 3 thành phần chính là tên, tên đẹm, và họ. Tương tự với tên tiếng anh cũng có lần lượt 3 bộ phận chính là first name, last name, middle name. Tuy nhiên thứ tự sắp xếp của chúng là hoàn toàn trái ngược nhau hoàn toàn. 

Dưới đây là sự khác biệt giữa quy tắc gọi tên:

  • Theo tiếng Anh: First name ( Given name, Fore name) – Middel name – Last name hay còn được hiểu là tên gọi – tên đệm – tên họ. 
  • Theo tiếng Việt: Họ – Tên đệm – Tên gọi. Trái ngược hoàn toàn lại với cách gọi theo tiếng Anh.

Cách điền first name vào thông tin cá nhân

Việc bạn hiểu được first name nghĩa là gì sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành điền nọi dung thông tin. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể giúp bạn dễ dàng điền thông tin hơn, bạn có thể đọc kỹ và ghi nhớ ví dụ để tránh nhầm lẫn. 

Xem ngay: Hỏi đáp online

Cách điền first name vào thông tin cá nhân
Cách điền first name vào thông tin cá nhân

Giả sử dưới đây là yêu cầu điền thông tin cá nhân.

+ Đối với trường hợp có 2 yếu tố first name và last name

Giả sử bạn tên: Nguyen Van A

– Cách 1: First name: A

    Last name: Nguyen Van

Sau đó tên đầy đủ sẽ được hiển thị:A Van Nguyen

– Cách 2: First name: Van A

    Last name: Nguyen

Tên họ đầy đủ được hiện lên trên bảng mẫu là: Van A Nguyen.

Tên của bạn có 2 từ: Nguyen Tram thì: First name: A

                             Last name: Nguyen

Hay nếu tên của bạn có bốn từ: Nguyen Kim Bao A

– Cách 1: First name: A

    Last name: Nguyen Kim Bao

Sau đó tên đầy đủ sẽ được hiển thị: A Nguyen Kim Bao 

– Cách 2: First name: Bao A

    Last name: Nguyen Kim

Tên đầy đủ hiển thị: Bao A Nguyen Kieu

+ Đối với trường hợp có đầy đủ cả 3 yếu tố:

Bạn cũng có thể gặp phải trường hợp yêu cầu 3 yếu tố thì sẽ điền như sau:

Tên có 3 từ: : First name: A

    Middel name: Kim

            Last name: Nguyen

Tên đầy đủ hiển thị: A Nguyen Kim

Tên có 4 từ: : First name: A

                       Middel name: Kim Bao

           Last name: Nguyen Kieu

Tên đầy đủ hiển thị: Tram Nguyen Kim Bao 

Bạn cần hiểu rõ hơn về first name  là gì để có thể điền thông tin một cách chính xác nhất, không những vậy sẽ giúp cho bạn trong việc xưng hô với người đối diện, tránh sự thiếu vô lễ với người giao tiếp đối diện. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>